Regulamin Sklepu internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Autonomis

 1. Regulacje wstępne
  Sklep Internetowy, działający pod adresem www.autonomis.pl prowadzony przez Autonomis Arkadiusz Bernat Makoszyn 113B 26-004 Bieliny, NIP 657-272-10-57, REGON 260587794, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem www.autonomis.pl
 2. Postanowienia ogólne
  2.1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
  2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się www.autonomis.pl są następujące:
  • przeglądarka internetowa,
  • połączenie z siecią Internet.
  2.3. Autonomis zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
  2.4. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego, urządzenie z którego się korzysta w szczególności powinno zawierać:
  • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej, skuteczną zaporą bezpieczeństwa (firewall),
  • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
  2.5. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu:
  • utrzymania sesji Klienta ( po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać hasła,
  • dostosowania Sklepu Internetowego do potrzeb klienta,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron www. Serwisu
  2.6. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe przedsiębiorcy oraz producentów towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują przedsiębiorcy lub podmiotom, z którymi Przedsiębiorca zawarł stosowne umowy.
 3. Zasady dokonywania zakupów
  3.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a
  3.2. Na warunkach określonych w Regulaminie Użytkownik zawiera z Autonomis Arkadiusz Bernat umowę sprzedaży określonego towaru.
  3.3. Zakupy w sklepie internetowym Autonomis Arkadiusz Bernat mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.autonomis.pl , określenie formy płatności i przesłanie zamówienia.
  3.4. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  3.5. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów może dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji w/w zamówienia.
  3.6. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mail lub telefoniczną przez obsługę sklepu internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Autonomis Arkadiusz Bernat. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciu umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta wyłącznie po potwierdzeniu przez Autonomis Arkadiusz Bernat dostępności towaru i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mail przesłanym do Klienta po skompletowaniu jego zamówienia.
  3.7. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku “o prawach konsumenta”, (Dz.U. 2014 poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.
  3.8. Sklep Internetowy Autonomis Arkadiusz Bernat przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  3.9. Autonomis Arkadiusz Bernat prowadzący Sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
  3.10 Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.autonomis.pl w zakładce Regulamin.
 4. Formy płatności i ceny
  4.1. Ceny podawane w sklepie internetowym Autonomis Arkadiusz Bernat są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
  4.2. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:
  • Gotówka – płatność gotówką w momencie odbioru osobistego w sklepie,
  • Przelew – przedpłata na rachunek bankowy Sklepu Internetowego:
   Autonomis Arkadiusz Bernat
   Makoszyn 113b
   26-004 Bieliny
   Numer konta dla wpłat w walucie PLN:
   ING Bank Śląski
   61 1050 1416 1000 0092 5572 5419
  • – Pobranie – płatność dokonywana jest gotówką w momencie dostarczenia towaru przez kuriera.
  • Przelew elektroniczny – płatność on-line za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,
  • Karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) – za pośrednictwem PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań,
  • PayPal – płatność on-line kartą lub z konta bankowego za pośrednictwem serwisu PayPal,\
 5. Warunki dostaw towarów
  5.1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
  SPOSÓB DOSTAWY FORMA PŁATNOŚCI KOSZT DOSTAWY
  Odbiór osobisty* gotówka 0zł
  Firma spedycyjna** przedpłata do 10kg – 25zł
  Firma spedycyjna** pobranie do 10kg – 30zł
  Poczta Polska*** przedpłata do 1kg – 12zł
  do 2kg – 14zł
  – odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem firmy; *** – za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są wyłącznie zamówienia, których wartość nie przekracza 100zł oraz nie charakteryzują się dużymi gabarytami;
  Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy waga paczki nie przekracza 30 kg. W przypadku produktów o większej wadze bądź dużych gabarytach paczka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku w adresie dostawy.
  Dodatkowe opłaty:
  Dodatkowe opłaty zależne są od wybranej formy płatności.
  FORMA PŁATNOŚCI WYSOKOŚĆ OPŁATY
  PayPal 3% wartości zamówienia 5.2. Dostawy są realizowane, na podany przez Użytkownika adres dostawy zamówienia.
  5.3. Autonomis Arkadiusz Bernat przesyła towary w terminie podanym w procesie składania zamówienia, chyba że w odniesieniu do danego towaru, przed zawarciem umowy uzgodniono inaczej. Terminy dostaw są podawane na poszczególnych stronach produktów oraz na potwierdzeniu zamówienia.
  5.4. W wyniku siły wyższej lub wydarzeń niezależnych od Autonomis Arkadiusz Bernat, okres dostawy może odpowiednio się wydłużyć. Szacowane zmiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy.
  5.5. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy Klienta,
  Autonomis Arkadiusz Bernat dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku trzykrotnego nieodebrania zamówionego towaru Autonomis Arkadiusz Bernat zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z powodu niewykonania jej przez Klienta oraz do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (likwidacji konta Klienta w Serwisie). W razie odstąpienia od umowy Autonomis Arkadiusz Bernat zwróci Klientowi płatność za towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Autonomis Arkadiusz Bernat zmuszony był ponieść.
  5.6. Koszty dostawy towaru ponosi każdorazowo Klient, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z Autonomis Arkadiusz Bernat. Informacje o kosztach dostawy dostępne są każdorazowo na stronie przedmiotu.
  5.7. Z chwilą odbioru towaru od przewoźnika na Klienta przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. W przypadku gdy Klient zdecydował o skorzystaniu z przewoźnika innego niż stale współpracujący z Autonomis Arkadiusz Bernat, przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przez Autonomis Arkadiusz Bernat przewoźnikowi wybranemu przez Klienta. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.
  5.8. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Klient jest zobowiązany do sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz powiadomienia Autonomis Arkadiusz Bernat o tym fakcie pisząc na adres pomoc@autonomis.pl. W przypadku uszkodzenia towaru podczas jego transportu, z zastrzeżeniem postanowienia punktu 5.7. zdanie drugie, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub wymiany rzeczy na nową, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Autonomis Arkadiusz Bernat. Wówczas Autonomis Arkadiusz Bernat ma prawo naprawić rzecz lub wymienić ją na rzecz wolną od wad według swego wyboru.
 6. Reklamacje i gwarancje
  6.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres: Autonomis Arkadiusz Bernat Makoszyn 113b 26-004 Bieliny tel: 515 172 232
  6.2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny stanowi Załącznik 1 do niniejszej umowy.
  6.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.
  6.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary.
  6.6. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
  6.7. Sklep Internetowy ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu cywilnego w tym zakresie ( art. 556).
 7. Zwroty zakupionych towarów
  7.1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet ( na odległość) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (załącznik nr 2), w terminie 14 dni od wydania Klientowi towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sklepu Internetowego: Autonomis Arkadiusz Bernat Makoszyn 113b 26-004 Bieliny lub e-mail na adres : pomoc@autonomis.pl.
  7.2. Koszty odesłania towaru w sytuacji rezygnacji z zakupów ponosi Klient a sprzedawca zwróci oprócz ceny towaru także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.
  7.3. Klient ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i Klient będzie chciał odstąpić od umowy, Sklep Internetowy ma prawo obciążć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru (zapłata za zmniejszenie wartości towaru).
  7.4. Jeśli Klient zrezygnuje z e-zakupów i wyśle oświadczenie to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za towar oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.
 8. Ochrona danych osobowych.
  Zobacz Polityka prywatności.
 9. Postanowienia końcowe
  9.1. Firma Autonomis Arkadiusz Bernat zastrzega sobie prawo do:
  • wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,
  • zmiany oferty sklepu internetowego,
  • w przypadku zamówienia więcej niż jednej sztuki towaru, istnieje możliwość realizacji częściami zamówienia, po kilka sztuk rzeczy do realizacji dostawy w kilku partiach, przy czym opłata za przesyłkę zostanie pobrana tylko raz. Powyższe zmiany i ich skutki prawne ocenia się na podstawie Prawa cywilnego.
  9.2. Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
 10. Załączniki

autonomis kursy mechaniki samochodowej

Copyright 2019 © Autonomis
Designed by Designum

Kontakt

biuro@autonomis.pl
515 172 232

Autonomis Arkadiusz Bernat
Makoszyn 113b, 26-004 Bieliny
NIP: 657-272-10-57

Panel użytkownika